Slide 1 Slide 1
Kurul Hizmetlerimiz Ödül Alanlar Makaleler Medyada Biz Eğitimler Bildirgeler
Özel Doktorlar İlköğretim Okulu'nda Karakter Eğitimi Çalışmaları
Nasıl bir dünyada yaşıyoruz? Bir yandan teknolojinin hızla geliştiği, yaşam standartlarının yükseldiği, diğer yandan insan olarak her geçen gün yabancılaşmaya başladığımız bireyler, mesler, ilkeler ve kurumlarla dolu bir dünyada yaşıyoruz. Bu yabancılaşma, toplumda kaybolan değerleri, ilişkileri gündeme getiriyor.

Günümüzde yaşam koluşlları, insanları öylesine zorluyor ki, iyi bir lise, iyi bir üniversiteyi kazanabilmek-kazandırabilmek, hem öğrenciler hem de anne-babalar için tek hedef olmuş durumda. Ailelerin, çocuklarını göndercekleri okulu seçerken göz önünde bulundurdukları en önemli faktör ise okulların geçmiş yıllardaki akademik başarıları olmaktadır. Ancak özellikle ilköğretimde çocuğun kişilik gelişiminin ne denli önemli olduğu anne-babalar ve biz öğretmenler tarafından iyi bilinen bir gerçektir. Çocuk bir çok kritik konuyu ilk olarak okulda yaşar. İlk sorumluluklar, ilk çatışmalar, ilk büyük öfkeler ve ilk kendini ifade edişler genelde okulda yaşanır. Bu yaşantılar büyük birer eğitim fırsatıdır.

Daha doğru, daha özgür, daha adil, daha temiz, daha yaşanır bir toplum istemiyor muyuz? Her gün farkında olarak ya da olmasızın katkıda bulunduğmuz yozlaşma ve kirlenmeden yakınmıyor muyuz? Her şeyin değişmesini isterken, biz kendimizi ne kadar değiştirebiliyoruz? Victor Hugo "herkes insanlığı değiştirmeyi düşünür, ama kimse kendisinden başlamaz" diyor. Toplumdaki bozulmadan yakınıyorsak, etik olmayan davranışları görüyor ve sessiz kalıyorsak, toplumda değişim olumlu değil, olumsuz yönde olacaktır.

Kendi içinde ve çevresiyle barışık olan insanların oluşturduğu toplumlar, hem kendilerini hem de ait oldukları birimleri daha ileriye götürecektir. Gürçağ Koleji olarak, toplumda kaybolmaya başlayan etik değerleri, leniden yükselen değerler haline getirmek amacıyla bir çalışma başlattık. Yani biz kendimizden başlıyoruz.

Çığ gibi büyüyen hırsızlığı, dolandırıcılığı, kapkaz ve gasp olaylarını, stadyumlardaki sözliü ve fiziksel şiddeti tabii ki eleştiriyoruz.

Daha temiz bir toplum için eğitimin öneminden yola çıkarak, sevgi, saygı, hoşgörü, ilişkilerde duyarlı olma, yardımseverlik, iyi insan ve iyi vatandaş olma, görgülü olma gibi pek çok kavramı sınıflar düzeyinde paylaştırdık. Bu kavramlar, sınıf öğretmenlerinin rehberliğinde dramatize edildi.

Amacımız etik değerlerin temelini oluşturan bu kavramların, öğrenciler tarafından oyun halinde yaşatılması, gösterilmesi, belleklere yerleştirilmesi ve masajların doğru yerleri bulmasıdır.

Hepimizin bildiği gibi, görgü kurallarına uymanın yasal bir yaptırımı yoktur. Ancak daha güçlü bir yaptırımı vardır. Görgü, insanın kendine saygı duymasını sağlar, güçsüzleri ezmesini engeller. Kişinin dengesiz davranışlarına engel olur. Yerinde zamanında uygulandığında, toplumdaki pek çok bireyin de bu davranışlardan olumlu etkilenmesini sağlar.Etik Değerler ve Karakter Eğitimi

Çocuklukta oluşmaya başlayan kişilik için değerlerin, ailenin yanı sıra ilköğretimden başlayarak sistemli olarak verilmesi, sağlıklı bir toplum oluşması acısından son derece gerekli bir çalışmadır. Bu bilgi ışığında okulumuz, yönetimin lierdilğinde, öğretmenlerimiz aracılığıyla, öğrencilerine etik eğitim vermektedir. Bu eğitimden aldıkları bilgiler doğrultusunda sınıflarımız birer konu üstlenmişlerdri. Seçtikleri konuları sınıf öğretmenleri rehberliğinde, drama tekniğini kullanarak arkadaşlarına sergileyeceklerdir.

Sınflara göre konu dağılımı ve sunum tarihleri aşağıda belirtilmiştir.

6/B SINIFI
Konu : Görgü Kurallarına
Sunum Tarihi: 11.03.2005

ANASINIFI & 1/A
Konu: Hayvan Sevgisi
Sunum Tarihi: 17.03.2005

7/A SINIFI
Konu : İyi Vatandaş Olmak
Sunum Tarihi: 25.03.2005

6/A SINIFI
Konu : Çalışkan Olmak
Sunum Tarihi: 01.04.2005

4/A SINIFI
Konu : Dürüst Olmak
Sunum Tarihi: 08.04.2005

3/A SINIFI
Konu : İyi Kalpli Olmak
Sunum Tarihi: 15.04.2005

2/A SINIFI
Konu : Yardımseverlık
Sunum Tarihi: 29.04.2005

5/A SINIFI
Konu : Sorumluluk Sahibi Olmak
Sunum Tarihi: 06.05.2005

1/B SINIFI
Konu : Doğaya Saygılı Olmak
Sunum Tarihi: 13.05.2005
Kullanıcı Adı :
Şifre :
Üye Ol   
Sitemizi Nasıl Buldunuz ?
Çok Güzel
Güzel
Fena Değil
Kötü
Copyright © 2011 Toplumsal Etik Derneði - AC Software Solutions