Slide 1 Slide 1
Kurul Hizmetlerimiz Ödül Alanlar Makaleler Medyada Biz Eğitimler Bildirgeler
2010 TED KONUŞMA METNİ

Sayın Konuklar,

Değerli Basın Mensupları,

 

Toplumsal Etik Derneği’nin, geleneksel olarak düzenlediği “Meslekte Etik Davranışları Teşvik Ödül Töreni”ne hoş geldiniz.2010 Yılı ödül törenimizi onurlandırdığınız için hepinize çok teşekkür ediyor ve saygılarımı sunuyorum.

Derneğimiz 2004 yılında “Toplumumuzu iyiye yöneltmek ve kötülüklerle mücadele etmek” amacıyla kurulmuştur.7 yıldır bu konudaki mücadelemizi basın bildirileri, konferans, panel ve seminerlerle sürdürüyoruz. Giderlerimizi üye aidatlarından ve bağışlardan karşılıyoruz. İç ve dış kaynaklardan para almıyoruz. Maddi ve manevi yönden özgürüz. Esasen “etik kuralları” da özgürlük ortamında gelişir.

Ülkemizde Yasama- Yürütme ve Yargı erklerinin görevlerini yaptıkları ve Demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla işlediği bir iklim istiyoruz. Medyanın, yargının ve Cumhurbaşkanlığı makamının tarafsızlığını koruyarak denetim görevlerini yerine getirmelerini bekliyoruz.

Toplumsal Etik Derneği olarak; Kamu kurumlarına, Siyasi Partilere, Sivil Toplum Örgütlerine ve bireylere karşı eşit mesafede ve tarafsız konumdayız. Hatta kendi eylemlerimizi yargılarken, kendimize karşı bile tarafsızız. Vicdani yargılama bunu, objektifliği gerektirmektedir. Bu bağlamda etiği “öznenin pratiğini yargılaması” olarak tanımlıyoruz. Altın kuralımız “ Kendimize yapılmasını istemediğimiz eylemi, başkasına yapmamalıyız” olmalıdır. Eğer başkalarının eylemlerini yargılıyorsak, kendimizi de yargılamayı kabul etmeliyiz. Her zaman başkasının mutluluğunu, özgürlüğünü aklımızda tutarak “empati” ile kendi mutluluğumuzu ve özgürlüğümüzü aramalıyız.

Ayrıca; niyetlerimizi gerçekleştirmek için girişebileceğimiz eylemlerimizde vicdanımız doğru ve yanlışı ayırt etmemize ve doğru karar vermemize yardımcı olur. Vicdan; kişinin eylemlerinde pusuladır. Karşılaştığımız durumlarda kendi kendimizi yargılayarak, kendimizle yüzleşmeliyiz.

Esasen ETİK, yaşamımızda neyin yapılıp yapılamayacağının, neyin istenip istenmeyeceğinin ve neye sahip olunup olunamayacağının bilinmesi işidir.

 

 Değerli Katılımcılar,

İnsanın hayvandan farkı, akıllı ve vicdanlı olmasıdır. Kaldı ki yırtıcı hayvan bile avını yakalayıp karnını doyurduktan sonra muhatabına zarar vermez. Maalesef son yıllarda ülkemizde vahşi insanlar yaratıldı. Hoşgörüsüz, acımasız sevgisiz ve vicdansız insanlar çoğalmaya başladı. Gasplar, adam kaçırmalar, cinayetler, aile içi artan şiddet ve cinnetler vb. toplumumuzun ruh sağlığının bozulmasının göstergeleridir. Toplumun bazı unsurlarının bu hale gelmesinde, aile/ eğitim sistemi/ devlet olarak kusurumuz vardır. İYİ İNSAN yetiştirebiliriz.

Eğitim sistemini; doğru, dürüst, hoşgörülü, vicdanlı ve sevgiye dayalı insan yetiştirecek şekilde 6 yaş grubundan – yüksek öğretime kadar dizayn edebiliriz. Özellikle hayatın her alanında karşılaşacağımız güvenlik, adalet, tıp ve medya mensupları “etik ilkeleri” içselleştirerek mesleklerini icra etmelidirler. Vicdanlı hakim, savcı, doktor, polis, gazeteci ya da öğretmen haksızlık yapamaz. Karar verirken, yasaların yanında vicdanının sesine de kulak verir. Uzun vadede; aile - okul ve sosyal çevreyi içine alacak yeni bir yapılandırma ile ETİK EĞİTİMİ ile  “ İYİ İNSAN” a kavuşabiliriz. Etik ilkelerin uygulanmasında; siyasi iradenin örnek rol üstlenerek, kararlı tutum ve davranış göstermesi her şeyden daha önemlidir.

Toplumsal Etik Derneği olarak her yıl gerçekleştirdiğimiz “Meslekte Etik Davranışları Teşvik Ödülü” törenleri ile,  toplumumuzda İYİ İNSAN, İYİ MESLEK MENSUBU ve İYİ KURULUŞLARI ödüllendiriyor ve diğerlerini de teşvik ediyoruz.

Seçtiğimiz meslekler, en fazla etik tartışmaların yapıldığı kategorilerdir. 2010 Yılı için din, eğitim, yayıncılık, yönetim, habercilik ve çevre kategorilerinde en iyileri belirledik.

 Törenimizi; bugün bizimle paylaşan bütün konuklarımıza,

 Bize bu salonu tahsis eden Ankara Ticaret Odası Yönetimine,

 Katkılarından dolayı Onursal üyemiz,  Yüksek Mühendis Nazmi Kürüm’e,

 Töreni organize eden TİF Ajans yönetimine ve çalışanlarına teşekkür ediyoruz.

 Ödül alan kurum, kuruluş ve meslek mensuplarını kutluyor; başarılarının devamını diliyoruz.

Saygılarımızla.

AHMET AKGÜN

Toplumsal Etik Derneği Genel Başkanı

15/01/2011

Kullanıcı Adı :
Şifre :
Üye Ol   
Sitemizi Nasıl Buldunuz ?
Çok Güzel
Güzel
Fena Değil
Kötü
Copyright © 2011 Toplumsal Etik Derneði - AC Software Solutions